JDW - Jeroen de Waal - Architect

Mijn naam is Jeroen de Waal, architect en eigenaar van ontwerpstudio JDW.
Met JDW werk ik het liefst aan gebouwen, ruimten en objecten, in mijn ontwerpen staat het ‘alledaagse’ centraal. Elk project, ongeacht budget, omvang of locatie, ontstaat vanuit een goed begrip én gebruik van de aanwezige context, ruimte, licht, proporties en materialen.

Ik geloof dat een goed project tot stand komt in een nauwe samenwerking met de opdrachtgever, het ontwerpteam, de gebruikers, de bouwers, installateurs en leveranciers. Bovendien zoek ik graag de samenwerking op met professionals uit uiteenlopende disciplines, om kennis en ervaring te bundelen en elkaar te versterken en inspireren. Door de jaren heen heb ik me gepositioneerd in een breed netwerk van professionele adviseurs en ontwerpers, dit geeft een grote mate van flexibiliteit en zekerheid.

Mijn werk is innig vervlochten met de locatie en klant specifiek. Het ontwerpproces start, vanuit de bestaande context, met het produceren van verschillende opties die afgewogen worden op hun economische, structurele, stedenbouwkundige en zintuiglijke waarden. Zo ontstaat een architectonisch werk dat met een inventief materiaal gebruik en een duidelijke structurele expressie tegelijkertijd ingetogen en krachtig is, sensitief en brutaal is, sfeervol en functioneel is.