Domeinhouder & Inhoud
Ontwerpstudio JDW
Oude Baan 25a
6286 BD Wittem
+31 (0)6 38 54 66 38
mail@jeroendewaal.eu

Webdesign & Uitvoering
Silver Arrows MultiMedia webdesign & communicatie
Alexander Battalaan 48
6221 CE Maastricht
+31 (0)6 14 90 66 45
info@silverarrows.nl


Gebruik van de website
Alle inhoud (teksten, tekeningen, foto’s, enz.) van deze website is auteursrechtelijk beschermd en behoort, tenzij anders vermeld, uitsluitend en in zijn geheel toe aan Ontwerpstudio JDW. Dit geldt in het bijzonder voor de merken en logo’s (in woord, beeld en/of geluid) die op de website voorkomen. Deze website kan verwijzingen bevatten naar de auteursrechten of gebruiksrechten van derden. Ook deze moeten in acht worden genomen. Geen van de informatie of diensten die de website bevat, mag worden gereproduceerd (geheel of gedeeltelijk), verzonden (elektronisch of via andere middelen), gewijzigd, gekoppeld of gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontwerpstudio JDW.

© 2020 Ontwerpstudio JDW, Maastricht